Bạn biết 3 lợi ích khi cho bé nghe nhạc sớm là gì không?

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng: em bé có thể tiếp nhận biết được âm thanh rất sớm từ khi còn ở trong bụng mẹ....