Có bầu trước khi cưới nên hay không ở thế kỉ 21?

Về luật pháp, thanh niên không bị cấm quan hệ với nhau trước khi kết hôn. Về mặt xã hội thì có bầu trước khi cưới...